Mijn diensten


De kern van de Lifeline methode is dat je als team of organisatie krachtiger wordt door het ontwikkelen van verbindend, betrokken en motiverend leiderschap. Hoe en waar dat proces het beste kan beginnen (of soms spontaan ontstaat) verschilt per organisatie. Dit kan op het niveau van de individuele werknemer, een team, een groep gelijkgestemden binnen je organisatie of bij het management. Samen beginnen we dit veranderproces, daar waar de veranderbehoefte naar boven komt, en van daaruit leggen we links met andere delen van je organisatie.

Mijn aanpak is altijd maatwerk, maar de volgende diensten zijn in elk geval onderdeel van mijn aanbod:

Individuele coaching voor werknemers of leidinggevenden op zoek naar een vergroting van hun leiderschap, een betere aansluiting bij hun team, meer werkplezier of betere prestaties. Ik zorg ervoor dat jij op je eigen manier echt een verschil gaat maken in je werk!

Coaching voor teams op zoek naar meer samenwerking, betere resultaten of een grotere betekenis in hun organisatie. Ik help jullie om in goede onderlinge samenwerking effectiever te worden. Met als gevolg betere resultaten en meer werkplezier!

Coachingsdagen voor specifieke groepen, zoals vrouwen in het bedrijfsleven of leidinggevenden. Individuele coaching, samen met gelijkgestemden. Ik help je om

stappen te zetten in je carrière, waardoor de effectiviteit in jouw

team en jouw organisatie groeit! 

Het begeleiden van transformaties in organisaties die ernaar verlangen om verbindend, motiverend leiderschap te ontwikkelen en die betrokkenheid bij hun medewerkers willen creëren en mobiliseren. Ik help je een krachtige organisatie te worden die klaar is voor de toekomst

Ik coach ervaringsgericht, omdat ik geloof in leren door te ervaren. Ik doe dit door middel van

paardencoaching. Andere vormen van ervaringsgericht coachen zijn ook mogelijk. 

Ommerweg 20

7921 TD Zuidwolde (Dr)

info@lifelineleiderschap.nl

06-11224073