Dit levert het jou op:

  • Bewustwording van je talenten en deze meer gaan gebruiken;
  • Ontwikkelen van je persoonlijk leiderschap;
  • Inzicht in je belemmeringen, opruimen/een plek geven of verkleinen van het effect hiervan;
  • Bewustwording wat jouw collega’s voor je kunnen betekenen en andersom;
  • Inzicht in jouw unieke toegevoegde waarde voor
  • de organisatie waarvoor      je werkt.

Individuele coaching

Wanneer je in je werk niet lekker in je vel zit, niet goed uit de verf komt, geen aansluiting vindt bij

het management of je collega’s of wanneer je een steuntje in de rug nodig hebt bij de volgende

stap in je carrière: dan kan individuele coaching jou helpen om de juiste stappen te nemen.


Een coachtraject bestaat uit 5 tot 10 sessies van anderhalf uur, waarvan 1 sessie paardencoaching

(of anderszins ervaringsgerichte coaching), en verder gesprekken, live bij mij op locatie of

telefonisch via skype. We beginnen met het scherp krijgen van jouw talenten. Van hieruit maken

we samen een veranderplan om deze talenten beter te benutten en belemmeringen op te ruimen.

Daarbij kijken we naar wat jouw toegevoegde waarde is voor je (werk)omgeving, maar ook wat je

van jouw omgeving nodig hebt. De insteek in mijn coachingen is altijd positief: ik geloof dat het

centraal stellen van je kwaliteiten en het leren van je successen de beste start is om jezelf te veranderen. Van daaruit zoeken we de grenzen van jouw comfort zone op, daar waar de groeipotentie zit, en ga ik je helpen om die grenzen te verleggen.


De exacte invulling van de sessies is afhankelijk van jouw vraag en bepalen we samen.

Ommerweg 20

7921 TD Zuidwolde (Dr)

info@lifelineleiderschap.nl

06-11224073