Organisatieadvies

Dit levert het jou op:

  • Meer zicht op de in jouw organisatie aanwezige talenten en hoe je die kunt mobiliseren;
  • Je ontwikkelt verbindend, motiverend en betrokken leiderschap, dat zowel richting als ruimte geeft;
  • Je krijgt grip op op processen, waardoor je minder op structuren en resultaten hoeft te sturen;
  • Verbinding tussen management en werkvloer;
  • Aandacht voor maatschappelijke meer-waarde en diversiteit.

Als organisatie kom je er niet onderuit om je te blijven ontwikkelen. Dit is nodig om afgestemd te blijven op de veranderende maatschappij, om aantrekkelijk te blijven voor jong talent of om je concurrenten voor te blijven. Soms gaat deze ontwikkeling niet zo snel als je zou willen, levert deze niet de juiste resultaten op of krijg je niet alle medewerkers hierin mee. Ik kan je helpen om dit veranderproces te versnellen en te bestendigen.


In dialoog met jullie als management werpen we een frisse blik op de huidige stand van zaken van jouw organisatie. Waar sta je nu? En waar wil je naar toe? Is dat haalbaar en wat is hiervoor nodig? Vanuit een heldere visie op de gewenste verandering gaan we aan de slag in haalbare stappen, samen met de mensen op de werkvloer. Mijn kracht zit in het verbinden van jouw ‘hogere doel’ met de mensen op de werkvloer: de plek waar in potentie de grootste ontwikkelkracht zit. Ik help je de mensen te motiveren om verantwoordelijkheid te nemen, kansen te zien en samenwerking te zoeken. Maar ook houd ik jullie als management een spiegel voor, en help je om waar nodig zelf te veranderen. In dit proces analyseer, reflecteer, coach ik en geef tools en houvast. Het veranderproces blijft jouw eigen proces en je blijft zelf aan het roer.


Voor organisatieadvies hanteer ik geen standaard werkwijze of standaard tarieven. In gesprek bepalen we de gewenste aanpak en inzet: van eenmalig advies tot inhuur voor langere tijd. Kortom: maatwerk, toegesneden op jouw vraag en behoefte.

Ommerweg 20

7921 TD Zuidwolde (Dr)

info@lifelineleiderschap.nl

06-11224073