Ervaringsgerichte teamcoaching

 

Wil jij met je team een verschil maken in de organisatie waar je voor werkt? Wil je de prestaties van je team of de samenwerking tussen de teamleden vergroten? Worstel je met een team dat niet goed tot zijn recht komt, bijvoorbeeld door een hoog ziekteverzuim?

 

Voor het functioneren van jouw organisatie is het van belang dat leidinggevenden en werknemers in hun kracht staan en ook open staan voor ontwikkeling en voor elkaar. Een gezamenlijke missie en een goede samenwerking van een team maken dat het team beter kan presteren en betekenis kan geven in en aan de organisatie.

 

Ik verzorg een ervaringsgericht coachingsprogramma voor leiderschapsontwikkeling in teams, waarin ik mijn ervaring uit het bedrijfsleven combineer met het werken met de natuurlijke kracht van het paard. Om zo mens en team een spiegel voor te houden. Hiermee help ik individuele teamleden om authentiek leiderschap in zichzelf te ontdekken en te versterken, en van daaruit de kracht van het team te ontdekken, dit met elkaar te bespreken en verder vorm te geven.

 

Opbouw van de teamcoaching

De coaching kan op zichzelf staan of onderdeel uitmaken van andere trajecten, bijvoorbeeld een ontwikkel- of high potentialtraject in je eigen organisatie. Voorafgaand aan een coachingsdag stel ik samen met jou/jouw team het doel van de coaching vast. Dit is mijn focus en daarop baseer ik het programma.


Ik werk in de basis altijd volgens het

“ik – wij – het” model van Ofman. Ik kijk vanuit

de individuele teamleden naar het team en de

organisatie. De coachingen vinden plaats in een

landelijke en gastvrije omgeving. Ik werk vanuit

een basishouding van vertrouwen en veiligheid

en ben tegelijkertijd stevig in mijn interventies.

 

Het “ik”, het individu

We starten de teamcoaching vanuit het perspectief van het individu. Je ontdekt de eigen kracht en leiderschapsstijl. Je ervaart allereerst de directe spiegel van het paard. Vervolgens: wat is de impact die je op je omgeving hebt? Wat gaat gemakkelijk en wat kost meer energie? Wat zijn de sterke punten van je leiderschapsstijl? Op welke manier kun je jouw persoonlijke effectiviteit vergroten? Dit wordt met de paarden direct in de praktijk gebracht en ervaren. De overige teamleden observeren en leren van elkaar.

 

Het “wij”, het team

Op basis van de individuele leerervaring kijken we vervolgens naar het team als geheel. Dit doen we door middel van een teamcoachingsgesprek en een teamopdracht met de paarden. Het team reflecteert over de gezamenlijke doelen, samenwerking en kwaliteiten en hoe ieder daaraan bijdraagt. Wat is de uitstraling van dit team op haar omgeving? Wat zijn de sterke kanten? Welke zaken missen er? Zijn er (potentiële) kwaliteiten aanwezig die meer aandacht behoeven? Wat zijn de ontwikkelpunten van het team en hoe geven we daar effectiever vorm en inhoud aan?

 

Het “het”, de organisatie

Tenslotte kijk ik samen met jullie als team naar de organisatie. Wat is de meerwaarde van dit team voor de organisatie? Wat is er te leren en te ontwikkelen? Hoe kan het geleerde worden geborgd en wat is daarvoor nodig? We focussen op de positieve impact die je als team op de organsiatie hebt en hoe deze kan worden vergroot.


Als externe expertise wenselijk is om het teamcoachingsproces te vervolgen, dan kan ik hier een rol in vervullen. Bijvoorbeeld door nagesprekken of vervolgsessies (met en zonder paarden) te verzorgen. Ik hecht aan een zorgvuldige borging van het geleerde in jouw organsiatie. Paardencoaching is en blijft een belangrijk middel en is geen doel op zich.

Ommerweg 20

7921 TD Zuidwolde (Dr)

info@lifelineleiderschap.nl

06-11224073