Blog: de kracht van hulp vragen


We leven in een moeilijke tijd waarin sommige bedrijven

en organisaties het zwaar hebben. Waarin we klaar zijn

met het thuis werken, contact met collega’s missen of

teveel taken hebben die door elkaar heen lopen. Terwijl

we intussen proberen te overleven en onze kerntaken

goed uit te blijven voeren. Wat doe jij als je het moeilijk

hebt? Probeer je zoveel mogelijk je eigen problemen op

te lossen? Durf je hulp te vragen aan een ander, of voelt

dat als zwakheid?


Hulp vragen: een voorbeeld uit de natuur

In de natuur lijkt het recht van de sterkste te gelden en

passen planten en dieren zich steeds aan om beter

afgestemd te zijn op barre omstandigheden. Juist omdat

dat in de natuur goed werkt, is het interessant om daar

inspiratie te zoeken. Zo las ik in het boek ‘het verborgen

leven van bomen’ van Peter Wohlleben een voorbeeld

over hoe bomen elkaar steunen. Bomen van dezelfde

soort wisselen voedingsstoffen uit via hun wortelstelsels,

en bij aanvallen van bijvoorbeeld insecten lijken ze elkaar

ook te kunnen waarschuwen. Wanneer een boom tijdelijk

zwak of ziek is, wordt hij door zijn buren voorzien van

voeding. Waarom zouden bomen dat doen? Energie steken

in een zwakke buur, terwijl ze zelf hun energie zo hard nodig

hebben?


Hulp aanvaarden is juist sterk

Bomen helpen elkaar omdat ze samen sterker staan. In een groep bomen heerst een beter klimaat dan rond een eenzame boom in een open vlakte. Betere groeiomstandigheden en betere bescherming tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Bovendien kan de zieke boom die nu hulp van zijn buurman krijgt, volgend jaar diezelfde buurman helpen als die een moeilijke tijd doormaakt.


En dit geldt ook voor mensen. Wanneer je in een team werkt, of met een aantal vaste mensen om je heen, is er ruimte om af en toe even zwak te zijn. En hoef je niet alles zelf te kunnen, omdat er anderen zijn die juist goed zijn in de dingen die jij minder goed kunt. Maar in een team heb jij ook een unieke bijdrage waarmee je anderen kunt helpen. De ene keer heb jij hulp nodig, de andere keer help je de ander. Zo sta je samen sterker. Het verbaast me elke keer weer hoe vaak wij mensen denken dat we alles zelf moeten kunnen. Hoe vaak hulp vragen als zwakheid wordt gezien. Ik vind hulp vragen en aanvaarden juist sterk. Je laat daarmee zien dat je je bewust bent van wat je wel en niet kunt, en je geeft ruimte aan de talenten van een ander.


Gebruik maken van elkaars talenten

In al mijn coachtrajecten, ongeacht of mijn klant een team is of één persoon, kijk ik altijd naar zowel het individuele aspect als naar het team. Of als je zzp-er bent of veel alleen werkt, heb je misschien geen team om je heen, maar wel een aantal mensen waar je veel mee samenwerkt. In hoeverre benut jij de kwaliteiten van de mensen uit je directe omgeving? En durf jij hun hulp te aanvaarden? Ik geloof dat echte groei alleen mogelijk is als je niet alleen naar jezelf kijkt, maar ook gebruik maakt van de talenten van je naaste collega’s – en zij van jouw talenten.

Dus hoe kun jij sterker staan in deze moeilijke tijd? Mijn advies: vraag hulp waar dat nodig is, en bied hulp waar dat kan. Heb je geen idee hoe jij dat kunt doen? Ik denk graag met je mee.


Of vraag het gratis werkboek zelfreflectie aan, om in beeld te krijgen waar jouw kansen liggen:


Ommerweg 20

7921 TD Zuidwolde (Dr)

info@lifelineleiderschap.nl

06-11224073